Masguda I. Shamsutdinova's site


 

Ethno Povolzhye, Batirevskii Region, Chuvashia

Photos were sent by Suleimanov Salavat
img1img2img3img4img5