Masguda I. Shamsutdinova's site


 

Ильһам Шакиров, Мәсгудә Шәмсетдинова һәм Ленин

img1img2img3Владимир Ильич Ленин
img4
Лилин бабай үлгән диләр,
Күрмәдем сөякләрен,
Күрмәсәм дә сөякләрен
Беләм васыятьләренimg5
Ике чибәр кыз